ONLINE LEARNING

INH01

หลักสูตร กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น (Master of one page summary)

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

2,690 บาท

INH04

หลักสูตร Systematic Planning ( PDCA )

การวางแผนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานสร้างความเข้าใจตรงกันของทีมงานและเกิดความเห็นชอบในแผนการดำเนินงานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และ การทำงานที่ดี นั้นไม่ใช่แค่วางแผนที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

2,690 บาท

INH16

หลักสูตร Professional Consultative Selling

การขายเพื่อให้ได้ยอดขาย (Achieve target)นักขายในยุคปัจจุบัน นักขายยังต้องสามารถเรียนรู้สูตรสำเร็จในด้านงานขาย เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างที่ต้องการผ่านวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานขายมากกว่า 10 ปี ผ่านเทคโนโลยี....

2,690 บาท

INH29

หลักสูตร Constructive Feedback

Constructive feedback เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่หลักการสื่อสารเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสิทธิภาพจากกระบวนการให้ Feedback ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างครบถ้วน

2,690 บาท

INH40

หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง หลักสูตร Self-Leadership จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

2,690 บาท

INH-05

หลักสูตร Unlock your Creativity

หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมาก และหนึ่งในสาเหตุหลัก คือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2,690 บาท

INH68

หลักสูตร Creative and Innovation Thinking

หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก Growth Mindset และ “Play for Performance” ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน

2,690 บาท

INH20

หลักสูตร Facilitation Skill For Leader

“ผู้นำในยุคปัจจุบัน” ต่างต้องเผชิญกับความหลากหลายของผู้คนในองค์กร ซึ่งอาวุธลับที่สำคัญและค่อยช่วยให้การเป็นผู้นำ คือทักษะการ Facilitation หรือความสามารถในการนำกระบวนการเพื่อสร้างแนวทางใหม่ เพื่อดังศักยภาพของคนในทีม เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน

2,690 บาท

MICRO LEARNING

MCL12

Covid-19 Business Impact & Crisis Management

สรุป Key Insights ผลกระทบต่อธุรกิจจาก COVID-19 และแนวการการบริหารผ่านวิกฤติสู่ Next Normal สำหรับผู้นำที่ควรติดตาม เพื่อคาดการณ์ บริหารและตัดสินใจ ด้วย Insights, Framework, หลักการแนวทาง

1,250 บาท

MLC12

วิตามินบำรุงความคิด #1

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL01

วิตามินบำรุงความคิด #2

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL05

Corporate Entrepreneurship Mindset

Corporate Entrepreneurship Mindset ( 7 วิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจ ) เครื่องมือรับประกันความมั่นคงในการทำงาน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ เพื่อพัฒนาให้พนักงานบริษัทมีหัวใจผู้ประกอบการ

5,500 บาท

MCL03

พูดจาภาษานักขาย

รับชมเคล็ดไม่ลับในรายการ "พูดจาภาษานักขาย" ที่จะทำให้เทคนิคการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5,500 บาท

MCL02

Beyond Effective Meeting

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการประชุมของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ ไปกับหัวข้อคุณภาพ "Beyond Effective Meeting"

5,500 บาท

MCL07

Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่ การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้

3,500 บาท

MCL08

Samurai Digest

รวมวิธีคิดและเทคนิคสร้างความสุขในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น พร้อมทั้งทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทตะวันตก

5,500 บาท

EDUTAINMENT LEARNING

MCL13

GuRu-GU(ไม่)RU People Revolution

ครั้งแรก ที่เราสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skills)  ที่ตอบโจทย์ Core Competency ขององค์กร ในช่วงหลังวิกฤต  ในด้วยรูป "Edutainment Micro Learning"  ที่เป็น...

699 บาท

OUR PARTNERS

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training
ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางบริษัทขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่่าน