ONLINE LEARNING

INH01

หลักสูตร กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

4,500 บาท

INH03

หลักสูตร Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้...

4,500 บาท

INH16

หลักสูตร Professional Consultative Selling

การขายเพื่อให้ได้ยอดขาย (Achieve target)นักขายในยุคปัจจุบัน นักขายยังต้องสามารถเรียนรู้สูตรสำเร็จในด้านงานขาย เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างที่ต้องการผ่านวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานขายมากกว่า 10 ปี ผ่านเทคโนโลยี....

4,500 บาท

INH04

หลักสูตร Systematic Planning ( PDCA )

การวางแผนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานสร้างความเข้าใจตรงกันของทีมงานและเกิดความเห็นชอบในแผนการดำเนินงานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และ การทำงานที่ดี นั้นไม่ใช่แค่วางแผนที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

4,500 บาท

INH15

หลักสูตร Systematic Analytical Thinking Skill

ทักษะ “เชิงคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)” และ ทักษะ “การคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)” เป็นหนึ่งในสมรรถนะ(Competency) ที่สำคัญต่อทุกสายงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุด

4,500 บาท

INH06

หลักสูตร LEANOVATIVE KAIZEN

เรียนรู้ทักษะการปรับปรุงการทำงานจึงถือเป็นอาวุธสำคัญยิ่งที่ทุกคนในองค์กรควรมี KAIZEN (改善) หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือ แนวคิดการพัฒนางานผ่านการสังเกตและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการสำคัญที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้จนทำให้พวกเขาก้าว...

2,490 บาท

INH13

หลักสูตร Changing For Growth

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ปลูกนิสัยคนสำเร็จ พนักงานบริษัทจะปรับตัวอย่างไร ในยุคที่โลกหมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม การเมือง รวมถึงคู่แข่ง ส่งผลให้วิธีคิดเดิมๆ วิธีการทำงานรูปแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

4,500 บาท

INH40

หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง หลักสูตร Self-Leadership จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

4,500 บาท

MICRO LEARNING

MCL12

Covid-19 Business Impact & Crisis Management

สรุป Key Insights ผลกระทบต่อธุรกิจจาก COVID-19 และแนวการการบริหารผ่านวิกฤติสู่ Next Normal สำหรับผู้นำที่ควรติดตาม เพื่อคาดการณ์ บริหารและตัดสินใจ ด้วย Insights, Framework, หลักการแนวทาง

1,250 บาท

MLC12

วิตามินบำรุงความคิด #1

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL01

วิตามินบำรุงความคิด #2

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

12,500 บาท

MCL05

Corporate Entrepreneurship Mindset

Corporate Entrepreneurship Mindset ( 7 วิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจ ) เครื่องมือรับประกันความมั่นคงในการทำงาน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ เพื่อพัฒนาให้พนักงานบริษัทมีหัวใจผู้ประกอบการ

5,500 บาท

MCL03

พูดจากภาษานักขาย

รับชมเคล็ดไม่ลับในรายการ "พูดจาภาษานักขาย" ที่จะทำให้เทคนิคการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5,500 บาท

MCL02

Beyond Effective Meeting

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการประชุมของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ ไปกับหัวข้อคุณภาพ "Beyond Effective Meeting"

5,500 บาท

MCL07

Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่ การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้

3,500 บาท

MCL08

Samurai Digest

รวมวิธีคิดและเทคนิคสร้างความสุขในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น พร้อมทั้งทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทตะวันตก

5,500 บาท

EDUTAINMENT LEARNING

MCL13

GuRu-GU(ไม่)RU People Revolution

ครั้งแรก ที่เราสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skills)  ที่ตอบโจทย์ Core Competency ขององค์กร ในช่วงหลังวิกฤต  ในด้วยรูป "Edutainment Micro Learning"  ที่เป็น...

2,500 บาท

OUR PARTNERS

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training
ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางบริษัทขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่่าน