ONLINE LEARNING

INH01

หลักสูตร กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น (Master of one page summary)

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

2,690 บาท

INH03

หลักสูตร Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้...

2,690 บาท

INH04

หลักสูตร Systematic Planning ( PDCA )

การวางแผนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานสร้างความเข้าใจตรงกันของทีมงานและเกิดความเห็นชอบในแผนการดำเนินงานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และ การทำงานที่ดี นั้นไม่ใช่แค่วางแผนที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

2,690 บาท

INH16

หลักสูตร Professional Consultative Selling

การขายเพื่อให้ได้ยอดขาย (Achieve target)นักขายในยุคปัจจุบัน นักขายยังต้องสามารถเรียนรู้สูตรสำเร็จในด้านงานขาย เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างที่ต้องการผ่านวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานขายมากกว่า 10 ปี ผ่านเทคโนโลยี....

2,690 บาท

INH29

หลักสูตร Constructive Feedback

Constructive feedback เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่หลักการสื่อสารเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสิทธิภาพจากกระบวนการให้ Feedback ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างครบถ้วน

2,690 บาท

INH40

หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง หลักสูตร Self-Leadership จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

2,690 บาท

INH-05

หลักสูตร Unlock your Creativity

หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมาก และหนึ่งในสาเหตุหลัก คือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2,690 บาท

INH68

หลักสูตร Creative and Innovation Thinking

หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก Growth Mindset และ “Play for Performance” ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน

2,690 บาท

MICRO LEARNING

MCL12

Covid-19 Business Impact & Crisis Management

สรุป Key Insights ผลกระทบต่อธุรกิจจาก COVID-19 และแนวการการบริหารผ่านวิกฤติสู่ Next Normal สำหรับผู้นำที่ควรติดตาม เพื่อคาดการณ์ บริหารและตัดสินใจ ด้วย Insights, Framework, หลักการแนวทาง

1,250 บาท

MLC12

วิตามินบำรุงความคิด #1

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL01

วิตามินบำรุงความคิด #2

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL05

Corporate Entrepreneurship Mindset

Corporate Entrepreneurship Mindset ( 7 วิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจ ) เครื่องมือรับประกันความมั่นคงในการทำงาน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ เพื่อพัฒนาให้พนักงานบริษัทมีหัวใจผู้ประกอบการ

5,500 บาท

MCL03

พูดจาภาษานักขาย

รับชมเคล็ดไม่ลับในรายการ "พูดจาภาษานักขาย" ที่จะทำให้เทคนิคการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5,500 บาท

MCL02

Beyond Effective Meeting

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการประชุมของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ ไปกับหัวข้อคุณภาพ "Beyond Effective Meeting"

5,500 บาท

MCL07

Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่ การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้

3,500 บาท

MCL08

Samurai Digest

รวมวิธีคิดและเทคนิคสร้างความสุขในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น พร้อมทั้งทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทตะวันตก

5,500 บาท

EDUTAINMENT LEARNING

MCL13

GuRu-GU(ไม่)RU People Revolution

ครั้งแรก ที่เราสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skills)  ที่ตอบโจทย์ Core Competency ขององค์กร ในช่วงหลังวิกฤต  ในด้วยรูป "Edutainment Micro Learning"  ที่เป็น...

699 บาท

OUR PARTNERS

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training
ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางบริษัทขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่่าน