Online Learning

INH01

หลักสูตร กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

2,490 บาท

INH03

หลักสูตร Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้...

2,490 บาท

INH16

หลักสูตร Professional Consultative Selling

การขายเพื่อให้ได้ยอดขาย (Achieve target)นักขายในยุคปัจจุบัน นักขายยังต้องสามารถเรียนรู้สูตรสำเร็จในด้านงานขาย เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างที่ต้องการผ่านวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานขายมากกว่า 10 ปี ผ่านเทคโนโลยี....

2,490 บาท

INH04

หลักสูตร Systematic Planning ( PDCA )

การวางแผนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานสร้างความเข้าใจตรงกันของทีมงานและเกิดความเห็นชอบในแผนการดำเนินงานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และ การทำงานที่ดี นั้นไม่ใช่แค่วางแผนที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

2,490 บาท

INH06

หลักสูตร LEANOVATIVE KAIZEN

เรียนรู้ทักษะการปรับปรุงการทำงานจึงถือเป็นอาวุธสำคัญยิ่งที่ทุกคนในองค์กรควรมี KAIZEN (改善) หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือ แนวคิดการพัฒนางานผ่านการสังเกตและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการสำคัญที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้จนทำให้พวกเขาก้าว...

2,490 บาท

INH13

หลักสูตร Changing For Growth

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ปลูกนิสัยคนสำเร็จ พนักงานบริษัทจะปรับตัวอย่างไร ในยุคที่โลกหมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม การเมือง รวมถึงคู่แข่ง ส่งผลให้วิธีคิดเดิมๆ วิธีการทำงานรูปแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

2,490 บาท

INH15

หลักสูตร Systematic Analytical Thinking Skill

ทักษะ “เชิงคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)” และ ทักษะ “การคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)” เป็นหนึ่งในสมรรถนะ(Competency) ที่สำคัญต่อทุกสายงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุด

2,490 บาท

INH40

หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง หลักสูตร Self-Leadership จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

2,490 บาท

INH02

หลักสูตร High Impact Presentation

มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิต ให้กลายเป็นการนำเสนออย่าง “มั่นใจ” สื่อสาร”เข้าใจง่าย” เรียบเรียงเนื้อหาที่จะ”สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ”

2,490 บาท

INH12

หลักสูตร Effective & Cross Functional Communication

ในการทำงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่ง (เก่งงาน) และหลายครั้งที่ เรามองข้ามความสำคัญของการพิชิตใจคน แต่ด้วยความจริงที่ว่า โอกาสดีๆ มาจาก...

2,490 บาท

INH07

หลักสูตร BEYOND EFFECTIVE MEETING

Learn how to effectively arm yourself against time constraints, unrest interruptions and the daily deluge of e-mails and information.

2,490 บาท

INH-05

หลักสูตร Unlock your Creativity

หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมาก และหนึ่งในสาเหตุหลัก คือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2,490 บาท

INH10

หลักสูตร Design Thinking In Action

Design Thinking ไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติพิเศษของนักออกแบบ หรือนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ แต่ Design Thinking หรือ การคิดเชิงออกแบบ คือ “กระบวนการคิดที่ใช้การทำ ความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง

2,490 บาท

INH27

หลักสูตร Agile mindset

“Agile Mindset” เป็นคอร์สที่เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำแนวคิด “Agile” เพื่อสร้างพื้นฐานประกอบจนกลายเป็น Mindset ในการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ จนนำไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของโลกปัจจุบันมากที่สุด

2,490 บาท

INH-31

หลักสูตร Reshaping the future of work Digital Mindset

นำเสนอความรู้ความเข้าใจในด้าน Digital transformation ให้แก่ผู้ประกอบการหรือพนักงานทุกระดับในองค์กร ที่ต้องทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล เรียนรู้ทักษะ กลยุทธ์ที่สำคัญ พัฒนาขีดความสามารถในด้านดิจิตอล (Digital capabilities) ผ่าน “Digital Mindsets”

2,490 บาท

INH17

หลักสูตร Coaching Techniques for Leaders

“การโค้ช” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ “การเป็นผู้นำ” ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กร จนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดึงศักยภาพบุคลากร ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายองค์กร

2,490 บาท