Online Learning

INH01

หลักสูตร กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น (Master of one page summary)

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

2,690 บาท

INH04

หลักสูตร Systematic Planning ( PDCA )

การวางแผนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานสร้างความเข้าใจตรงกันของทีมงานและเกิดความเห็นชอบในแผนการดำเนินงานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และ การทำงานที่ดี นั้นไม่ใช่แค่วางแผนที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

2,690 บาท

INH16

หลักสูตร Professional Consultative Selling

การขายเพื่อให้ได้ยอดขาย (Achieve target)นักขายในยุคปัจจุบัน นักขายยังต้องสามารถเรียนรู้สูตรสำเร็จในด้านงานขาย เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างที่ต้องการผ่านวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานขายมากกว่า 10 ปี ผ่านเทคโนโลยี....

2,690 บาท

INH29

หลักสูตร Constructive Feedback

Constructive feedback เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่หลักการสื่อสารเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสิทธิภาพจากกระบวนการให้ Feedback ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างครบถ้วน

2,690 บาท

INH40

หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง หลักสูตร Self-Leadership จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

2,690 บาท

INH-05

หลักสูตร Unlock your Creativity

หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมาก และหนึ่งในสาเหตุหลัก คือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2,690 บาท

INH68

หลักสูตร Creative and Innovation Thinking

หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก Growth Mindset และ “Play for Performance” ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน

2,690 บาท

INH20

หลักสูตร Facilitation Skill For Leader

“ผู้นำในยุคปัจจุบัน” ต่างต้องเผชิญกับความหลากหลายของผู้คนในองค์กร ซึ่งอาวุธลับที่สำคัญและค่อยช่วยให้การเป็นผู้นำ คือทักษะการ Facilitation หรือความสามารถในการนำกระบวนการเพื่อสร้างแนวทางใหม่ เพื่อดังศักยภาพของคนในทีม เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน

2,690 บาท

INH12

หลักสูตร Effective & Cross Functional Communication

ในการทำงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่ง (เก่งงาน) และหลายครั้งที่ เรามองข้ามความสำคัญของการพิชิตใจคน แต่ด้วยความจริงที่ว่า โอกาสดีๆ มาจาก...

2,690 บาท

INH52

หลักสูตร Effective Time Management

เมื่อเราเผชิญกับวัยที่เติบโตขึ้น ความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป้าหมายหลายอย่างในชีวิตมีความต้องการที่จะทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัว หรือครอบครัว ซึ่งต้องบริหารจัดการไปพร้อมกัน พื้นฐานที่สำคัญซึ่งขาดไปไม่ได้คือการบริหารเวลา

2,690 บาท

INH35

หลักสูตร Knowledge management by book summary technique (สรุปหนังสือให้ใช้ได้จริง)

เป็นหนึ่งในการเอาหลักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้กับการ “สรุปหนังสือ” โดยรวบรวมเทคนิคการสรุปใจความสำคัญ เข้าใจวิธีคิด การเล่าเรื่องของผู้เขียน ทำให้สามารถจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จนไปถึงการถอดบทเรียนจากหนังสือเพื่อนำไปฝึกใช้ในชีวิตจริง

2,690 บาท

INH36

หลักสูตร Data visualization ( เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย )

เป็นหลักสูตรที่สอน “การทำสไลด์” ตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงระดับมืออาชีพ ด้วยเทคนิคที่ช่วยย่นระยะเวลาในการทำสไลด์ การบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อถ่ายทอดลงในสไลด์อย่างถูกต้อง รวมไปถึงเรื่องของความสวยงาม และการสร้าง Infographic อย่างไรให้น่าสนใจ

2,690 บาท

INH50

หลักสูตร เปลี่ยนกระดาษหนึ่งใบให้เป็น Infographic

หลักสูตรที่นำการสรุปลงในกระดาษหนึ่งใบมาต่อยอดเพื่อให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มพนักงานที่ต้องการนำเสนอโดยใช้ “Infographic” โดยรวบรวมเทคนิคต่างๆให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการ มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2,690 บาท

INH67

หลักสูตร Data Driven Organization For Executive

หลักสูตรนี้จะเป็ดเผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรจนถึงการสร้างคุณค่าดังกล่าว ตั้งแต่การปูพื้นฐาน หลักการ กระบวนการทํางาน ไปจนถึงกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนและงานวิจัยสากล เจาะลึกในอุตสาหกรรมของท่านและภาพกว้างของอุตสาหกรรมอื่น

2,690 บาท

INH03

หลักสูตร Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้...

2,690 บาท

INH89

หลักสูตร Crisis Management and Communication

การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Management and Communication) จึงเป็นหลักสูตรที่ทาง Beyond Training สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ยุคปัจจุบันที่พึ่งผ่านการเผชิญภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็น Digital Disruption หรือแม้แต่ช่วงที่การระบาดของ Covid-19

2,690 บาท