Online Learning

INH-32

หลักสูตร Data Driven Organisation For executive

ในยุคที่ Big Data มีค่ายิ่งกว่านํ้ามัน แตกต่างตรงที่ Data ถูกผลิตและขุดขึ้นมาใช่ได้อย่างไม่มีวันหมดอยู่ที่ใครจะเห็นโอกาสในการใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์หลักสูตรนี้จะเป็ดเผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กร

4,500 บาท

INH14

หลักสูตร Train the trainer (Master Facilitator)

เพราะผู้เป็นวิทยากร ไม่ใช่แค่คนที่จำข้อมูลความรู้ได้แล้วขึ้นไปพูดหน้าเวที ความท้าท้ายอยู่ที่ทำอย่างไร ให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รับบรรยากาศการ

4,500 บาท

INH17

หลักสูตร Coaching Skills For Manager

“การโค้ช” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ “การเป็นผู้นำ” ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กร จนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดึงศักยภาพบุคลากร ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายองค์กร

4,500 บาท

INH-29

หลักสูตร Constructive Feedback

Constructive feedback เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่หลักการสื่อสารเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสิทธิภาพจากกระบวนการให้ Feedback ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างครบถ้วน

4,500 บาท

INH20

หลักสูตร Facilitation Skills for Leaders

“ผู้นำในยุคปัจจุบัน” ต่างต้องเผชิญกับความหลากหลายของผู้คนในองค์กร ซึ่งอาวุธลับที่สำคัญและค่อยช่วยให้การเป็นผู้นำ คือทักษะการ Facilitation หรือความสามารถในการนำกระบวนการเพื่อสร้างแนวทางใหม่ เพื่อดังศักยภาพของคนในทีม เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน

4,500 บาท

INH26

หลักสูตร Beyond Story Telling

ในยุคที่โลกหมุนเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในระดับโลก และระดับประเทศผู้นำองค์กรยุคใหม่จึงมีความจำเป็นต้องสื่อสาร ข้อมูลเรื่องราวต่างๆมากมายให้กับ บุคคลากรในองค์กรซึ่งประกอบไปด้วยคนหลากหลายวัย หลายหลายความคิด....

4,500 บาท

INH36

หลักสูตร Data visualization ( เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย )

เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย

4,500 บาท

INH43

หลักสูตร Sale Management

ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก หลักสูตร Sale Management ที่มาพร้อมวิธีการและเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารทีมขาย ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสร้างรายได้เป็นสองเท่า

4,500 บาท

INH37

หลักสูตร Influential Leadership Communication for Manager

“การเป็นผู้นำ” ในโลกปัจจุบัน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “การใช้อิทธิพล” และ “การติดต่อสื่อสาร” ผู้นำยุคใหม่จึงจำเป็นต้องพัฒนาทั้ง 2 สมรรถะภาพ (Competency) เพื่อยกระดับศักยภาพของการเป็นผู้นำในองค์กร ให้เป็นผู้นำอย่างแท้จริง

4,500 บาท

INH39

หลักสูตร WORKFORCE DIVERSITY GENERATION MANAGMENT

ความแตกต่างระหว่าง  Generation เป็นทั้งโอกาสและปัญหาในการทํางาน หลักสูตร Workforce Diversity Generation Management จะช่วยให้เราการเข้าใจถึงความแตกต่าง  จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ  Generation เพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน

4,500 บาท

INH41

หลักสูตร Conflict Management

แท้จริงแล้วทุกสิ่งบนโลกนั้นล้วนเกิดการพัฒนาขึ้นเพราะ “ความขัดแย้ง” เกือบทั้งสิ้น หลักสูตร Conflict Management จึงนำเสนอวิธีที่จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จตาม “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” ของแต่ละองค์กร

4,500 บาท

INH42

หลักสูตร Delegation and Empowerment for Leadership

ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ หากองค์กรสามารถเข้าใจพนักงานแต่ละคนว่ามีจุดแข็งในการทำงานอย่างไร ผู้นำก็สามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมกับพนักงานได้ ดังนั้น Delegation and Empowerment จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับผู้นำ

4,500 บาท