Micro Learning

MCL12

Covid-19 Business Impact & Crisis Management

สรุป Key Insights ผลกระทบต่อธุรกิจจาก COVID-19 และแนวการการบริหารผ่านวิกฤติสู่ Next Normal สำหรับผู้นำที่ควรติดตาม เพื่อคาดการณ์ บริหารและตัดสินใจ ด้วย Insights, Framework, หลักการแนวทาง

1,250 บาท

MLC12

วิตามินบำรุงความคิด #1

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL01

วิตามินบำรุงความคิด #2

มุมมองดีๆในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีความสุขและ การเติบโต กับรายการที่ชื่อว่า "วิตามินบำรุงความคิด" แนวคิด ทัศนคติดีๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ VDO สั้นๆ พูดถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1,250 บาท

MCL05

Corporate Entrepreneurship Mindset

Corporate Entrepreneurship Mindset ( 7 วิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจ ) เครื่องมือรับประกันความมั่นคงในการทำงาน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ เพื่อพัฒนาให้พนักงานบริษัทมีหัวใจผู้ประกอบการ

5,500 บาท

MCL03

พูดจาภาษานักขาย

รับชมเคล็ดไม่ลับในรายการ "พูดจาภาษานักขาย" ที่จะทำให้เทคนิคการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5,500 บาท

MCL02

Beyond Effective Meeting

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการประชุมของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ ไปกับหัวข้อคุณภาพ "Beyond Effective Meeting"

5,500 บาท

MCL07

Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่ การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้

3,500 บาท

MCL08

Samurai Digest

รวมวิธีคิดและเทคนิคสร้างความสุขในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น พร้อมทั้งทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทตะวันตก

5,500 บาท

MCL10

Design Thinking Talk

เปลี่ยนชุดความคิดเดิม ( Innovation Mindset ) ทําอย่างไรจึงจะสร้าง ไอเดียจํานวนมหาศาลที่สามารถนําไปใช้ต่อยอดได้? ทําอย่างไรให้องค์กรปรับตัวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน?

5,500 บาท

MCL06

Public Speaking & Presentation

“นักนำเสนอมือใหม่ สู่มืออาชีพ" มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ ในชีวิต ให้กลายเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ด้วยทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอ

3,500 บาท

MCL09

Train The Trainer

พัฒนาวิทยากรภายในองค์กร ( Internal Trainer ) จากที่ไม่มั่นใจ ไม่รู้ต้องเริ่มต้นอย่างไร ให้สอนได้อย่างมั่นใจและมีความสุข เรียนรู้ Step By Step ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับมืออาชีพ

5,500 บาท

MCL11

Sales Manager Clinic

การที่คุณขายเก่ง ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นผู้บริหารทีมขายที่ดีได้ “ขายเอง” กับ “บริหารทีมขาย” เป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง การที่คนคนนึงขายเก่ง ไม่ได้การันตีอะไรเลยว่าจะประสบความสำเร็จในการบริหารทีมขาย

5,500 บาท

MCL14

หลักสูตร One Page Summary

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

5,500 บาท